یکشنبه , ۳۰ شهریور ۱۳۹۹

علم ورزش

فردوسی‌پور، برنده جایزه “انجمن سوتای” دانشگاه شریف شد

عادل فردوسی‌پور، برنده جایزه انجمن دانشگاه صنعتی شریف (SUTA) شد. به گزارش “ورزش تایمز”، انجمن دانشگاه صنعتی شریف (SUTA) یک انجمن مستقل متشکل از اساتید، دانشجویان و کارمندان فعلی و …

ادامه خبر

عادل فردوسی‌پور، برنده جایزه معتبر انجمن سوتای دانشگاه شریف شد

عادل فردوسی‌پور، برنده جایزه معتبر انجمن دانشگاه صنعتی شریف (SUTA) شد. به گزارش “ورزش تایمز”، انجمن دانشگاه صنعتی شریف (SUTA) یک انجمن مستقل متشکل از اساتید، دانشجویان و کارمندان فعلی …

ادامه خبر