سه شنبه , ۲۸ اسفند ۱۳۹۷

پزشکی ورزشی

زمین خوردن، خطری در کمین سالمندان

امید است خوانندگان محترم پس از مطالعه با یکی از مهمترین سندرمهای سالمندی، زمین خوردن و شناخت روشهای پیشگیری از زمین خوردن در منزل آشنا شوند. پروفایل افزایش سن در طی قرن اخیر تغییر بارزی داشته است. میانگین امید به زندگی در حال افزایش است. پیش بینی میشود که تعداد افراد بالای ۶۰ سال تا سال ۲۰۵۰ به ۲میلیارد نفر در سرتاسر جهان برسد. …

ادامه خبر