چهارشنبه , ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

پزشکی ورزشی

اعتماد به نفس مطلوب

ورزشکاران با اعتماد به نفس مطلوب، اهداف واقع گرایانه را بر اساس توانایی خود تدوین می کنند و در نظر می گیرند . ورزشکارانی که اعتماد به نفس دارند «در …

ادامه خبر