یکشنبه , ۳۰ دی ۱۳۹۷

پزشکی ورزشی

تغذیه هنگام ورزش

عضو کمیته تغذیه هیات پزشکی ورزشی استان زنجان اهمیت تغذیه هنگام ورزش را یادآور شد. به گزارش دفتر زنجان پایگاه خبری تحلیلی پزشکی ورزشی ایران، احمدرضا رسولی دریافت کربوهیدرات حین ورزش را …

ادامه خبر