دوشنبه , ۵ فروردین ۱۳۹۸

پزشکی ورزشی

اینکه گفته می شود بسکتبال سبب افزایش یا ژیمناستیک سبب کوتاهی قد می‌شود، حرف درستی نیست

شروع زودهنگام ورزش حرفه‌ای و قهرمانی در کودکان در صورتی که ملاحظات تمرینی از سوی مربیان رعایت شود، نه تنها آسیبی به کودک وارد نمی‌کند، بلکه سبب افزایش پروسه رشد …

ادامه خبر