دوشنبه , ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

۱۰ ارتکاب دوپینگی


مصرف یک ماده خارجی یا ماده ای درون زا با مقادیر غیر طبیعی توسط فردی سالم با هدف افزایش کارایی ورزشی به معنای ارتکاب به دوپینگ محسوب می شود.

بر اساس قوانین بین المللی و در راستای حفاظت از “روح ورزش”، دوپینگ  ممنوع است و عاملین به آن مجازات خواهند شد.

ارتکاب به یک یا بیش از یک مورد از تعاریف ذیل نیز (بر اساس قوانین آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ)، دوپینگ محسوب می شود:

  • وجود یک ماده ممنوعه یا متابولیت حاصل از آن در نمونه ورزشکار
  • مصرف یا تلاش برای مصرف یک ماده یا روش ممنوعه
  • امتناع از شرکت در نمونه گیری دوپینگ
  • غیبت علیرغم اعلام قبلی “محل حضور” به مراجع ذیربط
  • دست کاری و یا تلاش برای دست کاری در مراحل نمونه گیری دوپینگ
  • مالکیت هرگونه ماده یا روش ممنوعه
  • قاچاق یا تلاش برای قاچاق هرگونه ماده یا روش ممنوعه
  • تجویز یا تلاش برای تجویز هرگونه ماده یا روش ممنوعه به ورزشکار
  • همدستی و مشارکت
  • همکاری ممنوعه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *