شنبه , ۲۶ مرداد ۱۳۹۸

تمرینات توانبخشی پس از جراحی رباط صلیبی را چگونه انجام دهیم؟

در مرحله اولیه پس از جراحی رباط صلیبی قدامی ، هدف توانبخشی شامل کنترل درد و تورم، استفاده ار بریس، کسب دامنه حرکتی، به دست اوردن دامنه حرکتی صاف شدن زانو به صورت پاسیو، جلوگیری از ضعیف شدن عضله چهارسررانی و آموزش راه رفتن است.

برای کاهش درد و تورم، پیشنهاد می شود اندام تحتانی بالا قرار داده شود، استفاده از یخ و راه اندازی سریع بیمار و تحرک وی به کاهش کمک شایانی می کند. این تمرینات در ۳ هفته نخست پس از جراحی برای بیمار شروع می شود.

تمرینات زیر با هدف افزایش دامنه حرکتی زانو پیشنهاد می شود:

یک حوله لوله شده زیر پاشنه پا قرار داده و اجازه می دهد نیروی جاذبه زانو را کاملا صاف نماید.(این تمرین از فاز نخستین پس از جراحی برای به دست آمدن دامنه کامل صاف شدن زانو به بیمار دادده می شود.)

پیشنهاد می شود این تمرین ۳-۴ بار در روز و هربار ۱۰-۱۵ دقیقه این تمرین را انجام شود.

فرد بر روی تخت دمر می خوابد به طوری که ساق پا از تخت بیرو باشد. نیروی جاذبه به صاف شدن زانوی بیمار کمک می کد.

بیمار لبه تخت نشسته و زانوها را آویزان می کند و اجازه می دهد نیروی جاذبه زانو را خم کرده و دامنه حرکتی افزایش یابد. می توان با قرار دادن پای سالم بر روی ساق پای جراحی شده به خم کردن بیشتر کمک کرد، اما باید توجه داشت در هر دو حالت صاف کردن زانو در این بیماران ممنوع بوده بیمار با پای سالم خود، زانو را صاف می کند.

صاف کردن زانو درزنجیره بازحرکتی پس از جراحی رباط صلیبی قدامی ممنوعیت دارد.

تمرینات توانبخشی پس از جراحی رباط صلیبی را چگونه انجام دهیم؟

تمرینات توانبخشی پس از جراحی رباط صلیبی را چگونه انجام دهیم؟

بیمار طاقباز بر روی تختی که از سمت اندام تحتانی به دیوار چسبیده است. می خوابد و پای جراحی شده را روی دیوار قرار می دهد، اجازه می دهد کف پا روی دیوار لغزیده و به سمت پایین بیاید از پای جراحی نشده می توان برای حمایت و کنترل حرکت پای جراحی شده کمک گرفت. این تمرین با هدف افزایش زاویه خم شدن زانو انجام می شود.

تمرینات توانبخشی پس از جراحی رباط صلیبی را چگونه انجام دهیم؟

 فرد طاقباز خوابیده و سعی می کند با لغزاندن پاشنه پا، زانو را به باسن خود نزدیک کرده و خم کند. در مراحل بعدی این تمرین در حالت نشسته نیز انجام می شود، فرد با خم کردن زانو، با دستان خود ساق پا را گرفته و بدون برداشتن پاشنه از روی تخت، پا را به تنه خود نزدیک می کند.

تمرینات توانبخشی پس از جراحی رباط صلیبی را چگونه انجام دهیم؟

تمرینات توانبخشی پس از جراحی رباط صلیبی را چگونه انجام دهیم؟

تمرینات توانبخشی پس از جراحی رباط صلیبی را چگونه انجام دهیم؟

این دستگاه برای دستیابی به اهداف زیادی پس از بازسازی رباط صلیبی به کار می رود از جمله افزایش دامنه حرکتی و نیز با به دست آمدن زاویه ۱۰۰ درجه خم شدن  زانو، برای تقویت عضلانی به کار می رود …

تمرینات توانبخشی پس از جراحی رباط صلیبی را چگونه انجام دهیم؟

تمرین تقویتی عضله چهار سررانی در مراحل اولیه پس از جراحی رباط صلیبی

  1. Quadriceps set :  انقباض ایزومتریک  عضله چهار سر رانی با تکرار زیاد در طول روز در حالت خوابیده (طاقباز) و یا نشسته

تمرینات توانبخشی پس از جراحی رباط صلیبی را چگونه انجام دهیم؟

  1.  SLR: بلند کردن پا با زانوی صاف

فرد طاقباز می خوابد، با زانوی صاف اندام تحتانی را از زمین بلند می کند.

تمرینات توانبخشی پس از جراحی رباط صلیبی را چگونه انجام دهیم؟

دکتر زینب واشقانی فراهانی/ فیزیوتراپیست فدراسیون پزشکی ورزشی و هیات پزشکی ورزشی استان بوشهر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *