دوشنبه , ۴ شهریور ۱۳۹۸

پزشکی ورزشی

تغذیه- ورزش- چاقی

دکتر چیترا ایرانپور ، رئیس کمیته تغذیه هیات پزشکی ورزشی استان خوزستان در حاشیه دوره آموزشی تغذیه، در گفت و گو با صدای خوزستان به تبیین تغذیه- ورزش- چاقی را …

ادامه خبر