جمعه , ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

پزشکی ورزشی

اضافه وزن در کودکان

دکتر محمد مهرتاش مسئول کمیته تغذیه هیأت پزشکی ورزشی استان کرمان، در خصوص اضافه وزن در کودکان در برنامه تلویزیونی کرمان، ورزش، سلامت توضیحاتی ارائه کرد.

ادامه خبر