دوشنبه , ۲۵ آذر ۱۳۹۸

پزشکی ورزشی

تشریح چگونگی و مزایای عضویت در کمیته خدمات درمانی پزشکی ورزشی

دکتر رضا سعیدی ، رئیس کمیته خدمات درمانی فدراسیون پزشکی ورزشی با حضور در برنامه “ایران فعال” شبکه تلویزیونی سلامت به تشریح چگونگی و مزایای عضویت در کمیته خدمات درمانی …

ادامه خبر