چهارشنبه , ۳ بهمن ۱۳۹۷

برنامه کامل نیم فصل اول رقابت‌های لیگ برتر فوتسال مشخص شد

برنامه کامل نیم فصل اول رقابت‌های لیگ برتر فوتسال مشخص شد

به گزارش “ورزش تایمز”، مراسم قرعه کشی لیگ برتر فوتسال امروز چهارشنبه در فدراسیون فوتبال برگزار شد که برنامه نیم فصل اول این مسابقات به این ترتیب است:

ـ هفته اول
نماینده سازمان لیگ (تاسیسات) – مس سونگون
* شهرداری ساوه – آتلیه قم
* آذرخش بندرعباس – ارژن شیراز
* گیتی پسند – مقاومت البرز
* مقاومت قرچک – حفاری اهواز
* سن ایچ ساوه – اهورا

ـ هفته دوم
شهرداری ساوه – نماینده سازمان لیگ (تاسیسات)
* ارژن شیراز- مس سونگون
* آتلیه قم – گیتی پسند
* شهروند – آذرخش
* مقاومت البرز – مقاومت قرچک
* اهورا – فرش آرا
* حفاری – سن ایچ

ـ هفته سوم
نماینده سازمان لیگ (تاسیسات) – ارژن
* گیتی پسند – شهرداری ساوه
* مس – شهروند
* مقاومت قرچک – آتلیه
* آذرخش – اهورا
* سن ایچ – مقاومت البرز
* فرش آرا – حفاری

ـ هفته چهارم
گیتی پسند – نماینده سازمان لیگ (تاسیسات)
* شهروند ساری – ارژن
* شهرداری ساوه- مقاومت قرچک
* اهورا – مس
* آتلیه – سن ایچ
* حفاری – آذرخش
* مقاومت البرز – فرش آرا

ـ هفته پنجم
نماینده سازمان لیگ (تاسیسات) – شهروند ساری
* مقاومت قرچک – گیتی پسند
* ارژن شیراز – اهورا
* سن ایچ – شهرداری ساوه
* مس – حفاری
* فرش آرا – آتلیه
* آذرخش – مقاومت البرز

ـ هفته ششم
مقاومت قرچک – نماینده سازمان لیگ (تاسیسات)
* اهورا – شهروند ساری
* گیتی پسند – سن ایچ
* حفاری – ارژن
* شهرداری ساوه – فرش آرا
* مقاومت البرز – مس
* آتلیه – آذرخش

ـ هفته هفتم
نماینده سازمان لیگ (تاسیسات) – اهورا
* سن ایچ – مقاومت قرچک
* شهروند ساری – حفاری
* فرش آرا – گیتی پسند
* ارژن – مقاومت البرز
* آذرخش – شهرداری ساوه
* مس – آتلیه

ـ هفته هشتم
سن ایچ – نماینده سازمان لیگ (تاسیسات)
* حفاری – اهورا
* مقاومت قرچک – فرش آرا
* مقاومت البرز – شهروند
* گیتی پسند – آذرخش
* آتلیه – ارژن
* شهرداری ساوه – مس

ـ هفته نهم
نماینده سازمان لیگ (تاسیسات) – حفاری
* فرش آرا – سن اینچ
* اهورا – مقاومت
* آذرخش – مقاومت قرچک
* شهروند – آتلیه
* مس – گیتی پسند
* ارژن – شهرداری ساوه

ـ هفته دهم
فرش آرا – نماینده سازمان لیگ (تاسیسات)
* مقاومت البرز – حفاری
* سن ایچ – آذرخش
* آتلیه – اهورا
* مقاومت قرچک – مس
* شهرداری ساوه – شهروند
* گیتی پسند – ارژن

ـ هفته یازدهم
نماینده سازمان لیگ (تاسیسات) – مقاومت البرز
* آذرخش – فرش آرا
* حفاری – آتلیه
* مس – سن ایچ
* اهورا – شهرداری ساوه
* ارژن – مقاومت قرچک
* شهروند – گیتی پسند

ـ هفته دوازدهم
* آذرخش – نماینده سازمان لیگ (تاسیسات)
* آتلیه – مقاومت البرز
* فرش آرا – مس
* شهرداری ساوه – حفاری
* سن ایچ – ارژن
* گیتی پسند – اهورا
* مقاومت قرچک – شهروند

ـ هفته سیزدهم
نماینده سازمان لیگ (تاسیسات) – آتلیه
* مس – آذرخش
* مقاومت البرز – شهرداری ساوه
* ارژن – فرش آرا
* حفاری – گیتی پسند
* شهروند – سن ایچ
* اهورا – مقاومت قرچک

اسامی تیم های میزبان اول آمده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *